Acetylén

Najpoužívanejší a najefektívnejší zo všetkých horľavých plynov. K bežným aplikáciám patrí rezanie, zváranie, rovnanie a spájkovanie plameňom.

Možnosti dodávok:

Fľaša –  fľaše 4 kg, 8 kg, 10 kg

Zväzky fliaš – 12 alebo 16 navzájom prepojených fliaš s acetylénom po 50 litroch, ktoré tvoria jediný zdroj plynu.

Čistota: acetylén dodávame s čistotou ≥ 98,5 % rozpustený v acetóne (vztiahnuté na C2H2 bez acetónu)

Acetylén
bežné aplikácie