MEDICINÁLNE PLYNY

Conoxia

Kvalita a bezpečnosť sú v lekárskej starostlivosti životne dôležité. Manipulácia s kyslíkom sa musí vykonávať veľmi opatrne. Dodávame Vám vysoko kvalitný kyslík (CONOXIA®), ktorý sa používa na liečbu a prevenciu nedostatku kyslíka (hypoxia a hypoxémia).

Viac info »

Entonox

S rýchlym nástupom a ústupom pre analgéziu alebo sedáciu sa medicinálna zmes oxidu dusného a kyslíka používa v nemocniciach a na klinikách.

Viac info »