Argón

Spoločnosť Renostav v spolupráci s Linde Gas dodáva argón v rôznych stupňoch čistoty tak, aby vyhovoval vašim technickým aj komerčným požiadavkám.

Stupne čistoty argónu: 

    – Argón 4.6 s čistotou ≥ 99,996 %
    – Argón 4.8 s čistotou ≥ 99,998 %
    – Argón 5.0 s čistotou ≥ 99,999 %

Možnosti dodávok argónu:
Fľaše a zväzky fliaš s argónom – argón ponúkame v rôznych veľkostiach fliaš:
         Objem fľaše/tlak:
         20 l a 50 l fľaše pri tlaku 200 bar

Argón
bežné aplikácie