BIOGON

BIOGON® 20 je dvojzložková zmes obsahujúca 80 % dusíka potravinárskeho a 20 % oxidu uhličitého potravinárskeho.

Použitie zmesi BIOGON® 20:

Potravinárstvo: pre balenie v modifikovanej atmosfére

Nápojársky priemysel: BIOGON® je optimálnym riešením na uchovanie kvality piva. Ide o špeciálnu zmes dusíka a oxidu uhličitého určenú na čapovanie piva, ktorá vhodne kombinuje všetky výhody oboch týchto plynov:

• zabraňuje presýteniu piva oxidom uhličitým,
• zaisťuje dokonalú ochranu piva pred zvetrávaním v sude aj v potrubí a podporuje tak jeho trvanlivosť,
• po celú dobu čapovania piva zaisťuje mikrobiologickú čistotu nad hladinou piva v sude,
• zachováva správny rez piva,
• ľahšie vytvára kvalitnú krémovitú penu,
• umožňuje kvalitné čapovanie rôznych druhov pív,
• neobsahuje žiadny vzdušný kyslík = kvalitnejšie čapovanie piva ako pri používaní kompresorového vzduchu alebo rôznych zmesí stlačeného vzduchu a oxidu uhličitého.

Dodávame:

  • BIOGON 20/20l/200atm/4,4m3
  • BIOGON 20/50l/200atm/11m3
  • BIOGON 50/50l/200atm/14,2m3
  • BIOGON 50/20l/200atm/14,2m3