CO2 Medicinálny

OXID UHLIČITÝ MEDICINÁLNY LINDE sa používa:

  • na stimuláciu spontánneho dýchania v núdzových situáciách, ako je otrava oxidom uhoľnatým. Možno ho tiež použiť na prevenciu hypokapnie (znížený obsah oxidu uhličitého v krvi) pri hyperventilácii (zrýchlené dýchanie). V oboch prípadoch sa medicinálny oxid uhličitý (5-8 objemových percent) mieša s kyslíkom,
  • na vytvorenie viditeľnosti pri vyšetrení telových dutín (napríklad pri kolonoskopii pre vyšetrenie hrubého čreva) a pri chirurgických zákrokoch v telových dutinách (napr. pri laparoskopickom odstránení žlčníka),
  • na vytvorenie viditeľnosti pri röntgenovom vyšetrení dutých orgánov, telových dutín,
  • na zmrazenie počas kryochirurgického odstránenie bradavíc.

 

Dodávame:

  • CO2 MEDICINALNY/20kg
  • CO2 MEDICINALNY/30kg
  • PRAZDNY CO2 MEDICINALNY/6kg
  • PRAZDNY CO2 MEDICINALNY/7,5kg
  • CO2 MEDICINALNY/6kg