CORGON®

Široká ponuka ochranných plynov a zmesí Linde vám pomôže optimalizovať zváracie operácie. Vyberte si najvhodnejšiu zmes plynov pre svoj zvárací proces.

CORGON® – zmesi argónu a CO2, alebo/a O2

Zmesi plynov s argónom ako hlavnou zložkou – ideálne ako ochranný plyn na zváranie nelegovaných a nízkolegovaných konštrukčných ocelí metódou MAG.

CORGON® 18:82 % Ar + 18 % CO2

– Ochranný plyn na MAG zváranie nelegovanej a nízkolegovanej ocele (krátky a sprchový oblúk)
– Vhodný aj na zváranie s rúrkovými drôtmi

CORGON® 10: 90 % Ar + 10 % CO2

– Ochranný plyn na MAG zváranie nelegovanej a nízkolegovanej ocele