Dusík potravinársky

Dusík pre potravinársky a nápojársky priemysel dodávaný firmou Linde Gas v spolupráci s Renostav spĺňa požiadavky „potravinárskych“ predpisov.

Potravinársky priemysel:
• Balenie v modifikovanej atmosfére (MAP). Pri balení potravín je dusík používaný na odstránenie atmosférického kyslíka za účelom minimalizácie množenia mikroorganizmov a zabráneniu oxidácie tukov.
• Skladovanie olejov – dusík je používaný ako inertný plyn na zabránenie oxidácie tukov a predĺženie životnosti výrobkov
• Rýchle kryogénne schladzovanie a zmrazovanie (na účely kryogénneho chladenia a mrazenia je možné použiť iba dusík v kvapalnej fáze)


Nápojársky priemysel:
• Inertizácia.
• Ošetrenie vína. Pri skladovaní vína je dusík používaný ako inertný plyn na zabránenie oxidácii a predĺženiu životnosti výrobkov.

Dodávame:

  • DUSIK potravinársky 20l/200atm/3,8m3
  • DUSIK potravinársky 50l/200atm/9,6m3