Entonox

S rýchlym nástupom a ústupom pre analgéziu alebo sedáciu sa medicinálna zmes oxidu dusného a kyslíka používa v nemocniciach a na klinikách.

ENTONOX®, medicinálna zmes oxid dusný/kyslík, sa používa v pediatrii, pôrodníctve a pri bolestivých procedúrach. Nízka rozpustnosť oxidu dusného v biologickom tkanive a tekutine znamená v klinickej praxi, že medicinálna zmes oxidu dusného a kyslíka poskytuje rýchlu úľavu od bolesti a odstránenie plynu z pľúc. Ďalším bezpečnostným prvkom je zloženie ENTONOXu pozostávajúce z 50 % oxidu dusného a kyslíka, aby sa zabránilo hypoxii počas podávania.

ENTONOX sa podáva inhalačne, takže nie je potrebné zavádzať kanylu ani nastavovať intravenóznu linku. To znamená, že túto formu analgézie/sedácie nemusí podávať špecializovaný anestéziológ, ale môže ju podávať vyškolený personál.

Dodávame:

  • ENTONOX-kód ŠÚKL 22937 10l/170atm/2,8m3
  • ENTONOX -kód ŠÚKL 22935 5l/170atm/1,4m3