Hélium

Spoločnosť Renostav v spolupráci s Linde Gas dodáva hélium 4.6 je dodávané v čistote 99,996% tak, aby vyhovoval vašim technickým aj komerčným požiadavkám.

Hélium 4.6 je dodávané v čistote 99,996%.

Použitie:
• Ochranná atmosféra pri zváraní.
• Preplach v metalurgii a pri výrobe špeciálnych skiel.
• Chladiace médium v reaktoroch.
• Chladiace a nosné médium pri výrobe sklenených vlákien.
• V zmesiach s CO2 a ďalšie plyny pre lasery.
• Meracie plyn pri testoch tesnosti.
• Súčasť plynných zmesí pre použitie v zdravotníctve.

Dodávame: HELIUM 4.6/50l/200atm/9,1m3