Kyslík pre dýchanie

Kyslík je životne dôležitý plyn, ktorý má veľký význam v lekárskej starostlivosti na celom svete.

Kyslík (O2) je bezfarebný plyn bez zápachu. Je životne dôležitá pre väčšinu foriem života na Zemi. Kyslík absorbujeme vzduchom, ktorý dýchame. Medicinálny kyslík je nevyhnutný v nemocničnej a klinickej starostlivosti pri resuscitácii a chirurgii a pri rôznych terapiách. Je tiež zmiešaný s dusíkom alebo héliom, aby sa vytvorili podvodné potápačské zmesi.

Dodávame:

  • KYSLÍK PRE DÝCHANIE -LG FĽAŠE
  • KYSLÍK PRE DÝCHANIE LIV -LG FLAŠE/10L
  • KYSLÍK PRE DÝCHANIE LIV -LG FLAŠE/2L