Kyslík

Linde dodáva kyslík v rôznych objemoch a čistotách pre rôzne aplikácie, ako sú rezanie a zváranie, spaľovanie, okysličovanie a podpora životných funkcií.

Kyslík – čistoty 

– Kyslík – rezanie plameňom – 2.5, rezanie laserom 3.5
– Kyslík – Medicinálny kyslík

Možnosti dodávok kyslíka

Fľaše s kyslíkom:

Stlačený kyslík sa dodáva vo fľašiach:
Objem fľaše: pre rezanie – 50 l s tlakom 200 bar – 10,8 m3,
Medicinálny kyslík: 10, 20, 50 l s tlakom 200 bar
Zväzky fliaš: 12 navzájom prepojených 50 l tlakových fliaš s kyslíkom, tlak 200 bar – 129,6 m3

Kyslík
bežné aplikácie