Nech to poriadne drží

Cemix PENETRÁCIA PODLAHOVÁ 5400

Základ krásnej podlahy

Spoľahlivo spevní podklad a uzavrie povrch, zvyšuje prídržnosť následných vrstiev

Vysoká výdatnosť, koncentrát.
Uzatvára póry, hladký povrch následných vrstiev.


Zvyšuje prídržnosť, vysoký obsah sušiny.
Spevňuje podklad, polymérna disperzia.

Lepidlo Cemix LEPIDLO C1T 8200

Spoľahlivá kvalita od Cemix

Základné lepidlo pre jednoduché aplikácie v interiéri

Pre ľahké zaťaženie, napr. chôdzou ľudí: Pre kuchyne, obytné miestnosti alebo chodby.

Na podlahy a steny.

C1: ľahké obklady malých a stredných rozmerov (hrúbka <1 cm) na stenách.

Tixotropný (T): so zníženým sklzom. Polohovo stabilné obkladanie na stenách.

Na lepenie stredne a vysoko savej keramiky.
Odolný proti mrazu v suchom vnútornom prostredí. Nie je určené na podlahové vykurovanie.

Cena / balenie

8,34 € (s DPH)

Lepidlo Cemix LEPIDLO 8210 NA PODLAHOVÉ A STENOVÉ KÚRENIE

Lepidlo pre stredne náročné aplikácie

Pre ručné spracovanie Vhodné do vlhkých priestorov Pre všetky suché aj vlhké vnútorné priestory. Na vyhrievané podlahy a steny.

Pre vonkajšie priestory chránené pred slnkom a vlhkosťou. Odolné proti mrazu. C2: Pre ťažké obklady stredných a veľkých rozmerov (> 1 cm hrúbky) na stenách. Tixotropný (T): Znížený sklz. Polohovo stabilné obkladanie na stenách.

Pre keramiku s nízkou nasiakavosťou. Vhodné do garáží zaťažovaných pojazdom vozidiel do 3,5t.

Cena / balenie

22,33 € (s DPH)

Lepidlo Cemix LEPIDLO LEPIDLO FLEX C2TES1 8260

Odolné teplu a chladu

Kompenzuje tepelnú rozťažnosť

S1 Flex: Pre miesta s najväčšími teplotnými zmenami, napr. oslnené balkóny. Vyrovnáva napätie spôsobené tepelnou rozťažnosťou.

Tiež pre pružné podklady, napr. dosky HPL. Pre ETICS s použitím keramických obkladov na fasáde.
C2: Pre stredné, veľké a ťažké obklady na stenách.

Vysoká priľnavosť: Pre spekané a málo nasiakavé obklady.
Tixotropný (T): znížený sklz. polohovo stabilné obkladanie.
Predĺžený otvorený čas (E): umožňuje obkladať veľké plochy v jednom kroku.

Použitie pre obklad na obklad.

Na pokládku dekoratívnych obkladov z ľahkého betónu alebo tehlových pásikov. Vhodné do garáží zaťažovaných pojazdom vozidiel do 3,5 t.
Na podlahy a steny. Pre všetky vnútorné aj vonkajšie priestory. Odolné proti mrazu.

Cena / balenie

18,30 € (s DPH)

Lepidlo Cemix LEPIDLO XXL FLEX C2TS1 8265

Nulový sklz

Pre veľkorozmernú keramiku a mozaiky

Vysoká okamžitá prídržnosť: Pre veľkoformátové a ťažké obklady a dlažby. Urýchľuje obkladanie.


Tixotropné (T): 0mm sklz.
Obsahuje trass: Zabraňuje tvorbe výkvetov. Pre vonkajšie plochy vystavené vode.

Jemná zrnitosť 0,4 mm: Krémová konzistencia pre jednoduchú aplikáciu. Do garáží, zaťaženie pojazdom do 3,5t.


Pre trvalo mokré priestory.
Vytvrdzuje a vyzrieva aj bez prístupu vzduchu, chemicky viaže zámesovú vodu – nemusí sa odparovať.

Cena / balenie

21,90 € (s DPH)

Lepidlo Cemix LEPIDLO LEPIDLO C2FT 8270

Rýchla oprava

Hotovo do 4 hodín

Rýchle (F): Po 3-4 hodinách je pochôdzne a škárovateľné. Na opravy v miestach s vysokou frekvenciou pohybu osôb (chodby, schodiská).

Tixotropné (T): znížený sklz. Udržuje obklady v stabilnej polohe.

C2 – Vhodné pre oblasti s dynamickým zaťažením, napr. paletové vozíky bez oceľových kolies.

Jemná zrnitosť 0,4 mm:

Krémová konzistencia, ľahká a hladká aplikácia. Pre všetky savé keramické obklady a dlažby. Vhodná pre vonkajšie použitie: Odolný proti mrazu.

Cena / balenie

29,70 € (s DPH)

8200 LEPIDLO C1T

Spoľahlivá kvalita od Cemix

Základné lepidlo pre jednoduché aplikácie v interiéri

Pre ľahké zaťaženie, napr. chôdzou ľudí: Pre kuchyne, obytné miestnosti alebo chodby. Na podlahy a steny.

C1: ľahké obklady malých a stredných rozmerov (hrúbka <1 cm) na stenách.Tixotropný (T): so zníženým sklzom. Polohovo stabilné obkladanie na stenách.
Na lepenie stredne a vysoko savej keramiky.

Odolný proti mrazu v suchom vnútornom prostredí.
Nie je určené na podlahové vykurovanie.

2210 LEPIACA STIERKA ŠTANDARD

Osvedčené riešenie nielen pre zatepľovacie systémy Cemixtherm

Ľahké lepenie, stierkovanie či vyrovnávanie a prekrývanie problematických miest stierkou

Lepiaca a stierkovacia hmota pre izolanty na báze EPS i MW v zatepľovacích systémoch (ETICS) Cemixtherm s výbornou prídržnosťou k minerálnym podkladom.

Možno použiť aj ako vyrovnávaciu stierku pre vytváranie nových podkladov pod finálne omietky. Pre prekrytie problematických miest muriva alebo bežných omietok pri súčasnom vkladaní výstužnej tkaniny.

8260 LEPIDLO FLEX C2TES1

Odolné teplu a chladu

Kompenzuje tepelnú rozťažnosť

S1 Flex: Pre miesta s najväčšími teplotnými zmenami, napr. oslnené balkóny. Vyrovnáva napätie spôsobené tepelnou rozťažnosťou.


Tiež pre pružné podklady, napr. dosky HPL. Pre ETICS s použitím keramických obkladov na fasáde.

C2: Pre stredné, veľké a ťažké obklady na stenách.

Vysoká priľnavosť: Pre spekané a málo nasiakavé obklady.

Tixotropný (T): znížený sklz. polohovo stabilné obkladanie.
Predĺžený otvorený čas (E): umožňuje obkladať veľké plochy v jednom kroku.

Použitie pre obklad na obklad.
Na pokládku dekoratívnych obkladov z ľahkého betónu alebo tehlových pásikov.

Vhodné do garáží zaťažovaných pojazdom vozidiel do 3,5 t.
Na podlahy a steny. Pre všetky vnútorné aj vonkajšie priestory. Odolné proti mrazu.

8211 LEPIDLO C2TE

Umožňuje obkladanie veľkých plôch naraz

S predlženým otvoreným časom

Pre všetky suché aj vlhké vnútorné priestory.
Na vyhrievané podlahy a steny.
Pre vonkajšie priestory chránené pred slnkom a vlhkosťou.

Odolné proti mrazu.

Predĺžená otvorená doba (E): umožňuje obkladať veľké plochy v jednom kroku.

C2: Pre ťažké obklady stredných a veľkých rozmerov (> 1 cm hrúbky) na stenách.
Tixotropný (T): Znížený sklz. Polohovo stabilné obkladanie na stenách.

Pre keramiku s nízkou nasiakavosťou.

Vhodné do garáží zaťažovaných pojazdom vozidiel do 3,5 t.