NIONTIX - Medicinálny oxid dusný

Medicinálny oxid dusný zohráva v anestézii počas mnohých rokov dôležitú úlohu.

Medicinálny oxid dusný sa používa ako anestetikum a analgetikum:

V kombinácii s inými inhalačnými alebo intravenóznymi anestetikami pôsobí synergicky. Má malý vplyv na dýchanie a krvný obeh počas anestézie. Spontánne dýchanie je účinnejšie zachované kombináciou liečivého oxidu dusného a ktoréhokoľvek z bežne používaných inhalačných anestetík, a nie iba použitím silného inhalačného anestetika.


Jeho rýchle „vyplavenie“ (absorpcia) a „vyplavenie“ (rýchla eliminácia) spolu so schopnosťou udržať spontánne dýchanie umožňujú rýchlejší nástup pri použití s moderným inhalačným anestetikom, než keď sa anestetikum používa samotné.

Dodávame:

  • NIONTIX – kód ŠÚKL 78333 -LG FĽAŠE/10l
  • NIONTIX – kód ŠÚKL 78335 -LG FĽAŠE/40L
  •