Opteon® YF (R1234yf)

Chladivo s nízkym GWP pre mobilné klimatizácie.

Chladivo R134a bolo po viac ako 20 rokov veľmi úspešne používané v celom rade aplikácií, je najrozšírenejším chladiacim plynom pre mobilné klimatizačné systémy (Mobile Air Conditioning – MAC). R134a má hodnotu potenciálu globálneho otepľovania GWP (Global Warming Potential) 1430 a vytvára priame emisie skleníkových plynov, ktoré prispievajú k celkovým emisiám v ekvivalente CO2 (uhlíkovej stope) systémov MAC počas ich životnosti.

Rastúca pozornosť k environmentálnym dopadom používania chladív je hnacím motorom pre hľadanie dlhodobo udržateľného riešenia, ktoré poskytne dobrý chladiaci výkon s nižším negatívnym vplyvom na globálne otepľovanie.


Smernica EÚ 2006/40/ES o emisiách z klimatizačných systémov motorových vozidiel (EU MAC directive) stanovuje maximálnu hodnotu GWP 150 pre chladivá použité v nových typoch vozidiel s účinnosťou od januára 2011. Počnúc rokom 2017 bude tento štandard platiť pre všetky nové vozidlá.

Dodávame:

  • R1234yf (OPTEON yf) / T12 – FLAŠA