Pneumix

Spoločnosť Renostav v spolupráci s Linde Gas dodáva argón v rôznych stupňoch čistoty tak, aby vyhovoval vašim technickým aj komerčným požiadavkám.

Pneumix je zmes dusíka a argónu vytvorená špeciálne pre plnenie pneumatík, ktorá zvyšuje ich životnosť.

Naplnením pneumatík Vášho auta Pneumixem docielite:
• zníženie prevádzkových nákladov,
• zvýšenie životnosti pneumatík,
• zníženie zahrievanie pneumatík,
• zamedzenie oxidácie pneumatík a diskov kolies,
• zníženie možnosti vzniku trhlín v pneumatikách.