R134a

R134a je extrémne bežné chladivo používané v širokej škále chladiacich a klimatizačných aplikácií, vrátane stredno- a vysokoteplotného chladenia (domáceho aj komerčného), bytovej a ľahkej klimatizácie, automobilovej klimatizácie a priemyselných aplikácií, ako sú odstredivé chladiče.

Dodávame:

  • R-134a / T12 /12kg