Vodík

Jediný pohonný plyn, ktorý neobsahuje žiadne atómy uhlíka. Je ľahší ako vzduch, horí neviditeľným a čistým plameňom (bez obsahu uhlíka a sadzí).

Plynný vodík sa dodáva v rôznych akostiach čistoty. Svoje uplatnenie nacháza v rozličných aplikáciách, používa sa napr. ako palivo pre palivové články, v elektornickom priemysle až po oblasť vedeckého výskumu.

 – 99,999 % vodík (akosť 5.0)

Fľaše s vodíkom ponúkame vo fľašiach veľkost: Vodík, 50 l fľaša, tlak: 200 barov

Vodík
bežné aplikácie