LASEROVÝ SET
PR-25

Náradie

Laserový set

Výrobca

HILTI

Typ

PR 25

4 hodiny

 10,00€

8 hodín

 15,00€

24 hodín

 20,00€

Víkend

 30,00€

Kaucia

 400,00 €

Laserový set
PR 25

Popis:

  • Rovnobežné vytyčovanie vodorovnej a zvislej roviny
  • Samostatné znivelizovanie lasera do pracovnej polohy
  • Pracovná vzdialenosť lasera 200m
  • Presnosť v každej rovine

Príslušenstvo:

Kufrík – 1ks
Snímač PRA 25 – 1ks
Statív pre laser PA 921 – 1ks
Vymeriavacia tyč pre laser PA 950–1ks
Tuškové baterky AA – 2ks
Tuškové baterky A – 4ks

Kód: LT-001

Vlastnosti

Potrebujete nivelovať rovinu? Rotačný laser vám to rýchlo a ľahko umožní. Nivelácia je metóda, pri ktorej sa určuje výškový rozdiel dvoch bodov. Je to teda zariadenie určené na vytyčovanie vodorovnej a zvislej roviny. Ľahko a presne zmeria vzdialenosti, plochy a objemy.

Rotačný laser má viditeľne rotujúci lúč ao 90 ° posunutý nivelačný lúč, ktorý je možné použiť vertikálne, horizontálne, ale aj pre sklony. Sú 4 rýchlosti rotácie: pevný bod, nízka, stredná a vysoká rotácia.
Po zapnutí je rotačný laser automaticky vyrovnaný do vodorovnej polohy dvoma vnútornými servomotormi pre osi X a Y.