R-404A

Zmes HFC, ktorá je široko používaná v chladiacich aplikáciách s nízkou a strednou teplotou, napríklad v komerčných chladiacich zariadeniach.

R-407C

Použitie: Klimatizácia centrálna a Split, tepelné čerpadlá.

R134a

R134a je bežné chladivo používané v širokej škále chladiacich a klimatizačných aplikácií…

Propán-bután

Fľaše s propánom či propán-butánom nájdu uplatnenie v stavebníctve a priemysle pri zváraní, rezaní, pálení, ohýbaní…