R134a

R134a je bežné chladivo používané v širokej škále chladiacich a klimatizačných aplikácií…

Propán-bután

Fľaše s propánom či propán-butánom nájdu uplatnenie v stavebníctve a priemysle pri zváraní, rezaní, pálení, ohýbaní…