Balongas

Balóny a balónový plyn od Linde – jednoducho, rýchlo a bezpečne.

Formovací plyn

Formovacie plyn na báze dusíka a vodíka sa používa u vysoko legovaných Cr-Ni materiálov (austenitické ocele), ktoré nie sú stabilizované titánom.

Hélium

Spoločnosť Renostav v spolupráci s Linde Gas dodáva hélium 4.6 je dodávané v čistote 99,996% tak, aby vyhovoval vašim technickým aj komerčným požiadavkám.

Pneumix

Spoločnosť Renostav v spolupráci s Linde Gas dodáva argón v rôznych stupňoch čistoty tak, aby vyhovoval vašim technickým aj komerčným požiadavkám.

Argón

Spoločnosť Linde Gas dodáva argón v rôznych stupňoch čistoty tak, aby vyhovoval vašim technickým aj komerčným požiadavkám.

CRONIGON®

Široká ponuka ochranných plynov a zmesí Linde vám pomôže optimalizovať zváracie operácie. Vyberte si najvhodnejšiu zmes plynov pre svoj zvárací proces.

CORGON®

Široká ponuka ochranných plynov a zmesí Linde vám pomôže optimalizovať zváracie operácie. Vyberte si najvhodnejšiu zmes plynov pre svoj zvárací proces.

CO2 Zvárací

Oxid uhličitý dodávame v plynnej a kvapalnej forme, ale tiež v pevnom skupenstve (suchý ľad) pre rôzne aplikácie, od zvárania po potravinársky priemysel.

Acetylén

Linde dodáva kyslík v rôznych objemoch a čistotách pre rôzne aplikácie, ako sú rezanie a zváranie, spaľovanie, okysličovanie a podpora životných funkcií.

Vodík

Jediný pohonný plyn, ktorý neobsahuje žiadne atómy uhlíka. Je ľahší ako vzduch, horí neviditeľným a čistým plameňom (bez obsahu uhlíka a sadzí).